Projektimyynti

P r o j e k t i m y y n t i

Tärkeintä on tuottavuus

Varaston, työpisteen- ja ympäristön sekä myymälän suunnittelu on vaihe, jossa logistiikan kokonaistuottavuuteen voidaan vaikuttaa parhaiten. Hyvällä layout-suunnittelulla varmistetaan, että tilasta tulee toimiva, keräily- ja kulkureitit ovat selkeät ja että varastopaikat on ryhmitelty kierron nopeuden mukaan.

Suunnittelusta liikkeelle

Suunnitellussa lähdetään liikkeelle varaston simuloinnista. Perinteisen layout-suunnittelun lisäksi käytämme C-WIS-ohjelmaa, joka kykenee hyödyntämään varaston todellista tietoa ja järjestelemään varaston toiminnot niiden avulla tehokkaiksi.

Varaston suunnittelussa tuotteet luokitellaan suhteellisen tärkeyden ja/tai keskinäisten suhteiden perusteella. Tuotteet, joita keräillään usein yhdessä, sijoitellaan varastossa lähekkäin.

Yksinkertaisimmillaan tehokkuutta saadaan vaihtamalla tuotteiden paikkoja tai muuttamalla varastointitapaa. Saavutettavat hyödyt voivat olla taloudellisesti merkittäviä.

Pyydä meidät paikan päälle

Toisinaan kokonaisuutta voi olla hankala hahmottaa. Asiantuntijamme tulevat mielellään paikan päälle kartoittamaan tarpeet ja tilanteen. Soita meille ja pohditaan yhdessä yrityksenne tarpeisiin parhaiten sopiva ratkaisu.

Tutustu muiden toteutuksiin

Oikeaa ratkaisua etsittäessä voi olla hyödyllistä katsoa, mitä muut ovat tehneet. Asiakkaillamme on tarvittaessa mahdollisuus tutustua aiempiin asiakastoteutuksiimme.

Varaston kokonaissuunnittelu

Layout

- Kalusteet
- Toiminnallisuus
- Keräilyjärjestelmät
- Materiaalinsiirto
- Turvallisuus

Teollisuuden toimipisteiden suunnittelu

- Kalusteet
- Toiminnallisuus
- Materiaalinsiirto
- Ergonomia
- Konesuojaus
- Melusuojaus